sâmbătă, 7 noiembrie 2015

ATELIER -> Scrierea unei file in Perl


Scrierea și citirea unei file în Perl

Operatiunile cu file in Perl sunt:
  1. Open
  2. Read
  3. Write
  4. Close.

Deschiderea unei file - open()
    open FILE, "filename.txt" or die $!;
mod
operator
creare
truncate(deletes)
sterge continutul
read
<


write
>
da
da
append
>>
da

read/write
+<


read/write
+>
da
da
read/append
+>>
da

Functia open() permite acceptarea a 3 argumente si are forma:
open FILEHANDLER, MODE, EXPR   


Urmatoarea linie de cod creaza fila daca nu există, iar daca exista sterge vechiul conținut si adauga continut nou:
    open FILE, ">", "filename.txt" or die $!;
Acaeasta linie utilizeaza codarea pt literele romanesti, î, ț etc.:
    open FILE, ">:utf8", "libertatea.txt" or die $!;

Cele trei argumente pot fi combinate ca in urmatorul exemplu:
    open FILE, ">filename.txt" or die $!;

Citirea filelor

    Daca doriti citirea unei file linie cu linie:
my @line = <FILE> fila a fost deschisa aceasta va stoca intr-o linie continutul in @line. Daca fila este mai mare aceasta poate fi parcursa linie cu linie:
    while (<File>) {
        print $_;
    }Bibliografie: 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#!/usr/bin/perl
# Pragmas
use strict;
use warnings;

=head1 Scrierea filelor in perl

Pentru a scrie o fila in perl este necesara deschiderea acesteia si pentru acesta
perl ofera functia open().

=cut
my $numeleFilei = 'report.txt';
open (my $fm, '>', $numeleFilei) or die "Fila nu sa deschis";
print $fm "Aceasta este fila $numeleFilei scrisa de Perl open()";
# Urmatoarea linie de cod va inchide scrierea filei.
close $fm;
#Aceasta linie afiseaza in terminal reusita operatiei
print "Operatia de scriere s-a terminat\n";

=head2

Functia open() are trei parametri: variabila scalar $fm definita chiar in functia open(),
al doilea parametru este semnul > care indica deschiderea filei pt scriere si al treilea
parametru este numele filei care va fi scrisa.

Parametrul $fm este pus in functia print() ca prim parametru si aceasta va scrie fila.

=cut
#!/usr/bin/perl
#    Pragmas
use strict;
use warnings;

=head1 Scrierea filelor in perl

Pentru a scrie o fila in perl este necesara deschiderea acesteia si pentru acesta
perl ofera functia open().

=cut
my $numeleFilei = 'report.txt';
open (my $fm, '>', $numeleFilei) or die "Fila nu sa deschis";
print $fm "Aceasta este fila $numeleFilei scrisa de Perl open()";
# Urmatoarea linie de cod va inchide scrierea filei.
close $fm;
#Aceasta linie afiseaza in terminal reusita operatiei
print "Operatia de scriere s-a terminat\n";

=head2

Functia open() are trei parametri: variabila scalar $fm definita chiar in functia open(),
al doilea parametru este semnul > care indica deschiderea filei pt scriere si al treilea
parametru este numele filei care va fi scrisa.

Parametrul $fm este pus in functia print() ca prim parametru si aceasta va scrie fila.

=cut

Resurse:
http://www.perlfect.com/articles/perlfile.shtml

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu